Program Introduction

Program Introduction

 • Tamamonomae asahi no tamoto:Shinzen-en no dan
 • Ichinotani futaba gunki:Suma-no-ura kumiuchi no dan
 • Ôshû Hidehira uhatsu no hanamuko:Kuramayama no dan
 • Hidaka-gawa shitto no uroko: Watashi-ba no dan
 • Honchô nijûshikô: Okuniwa Kitsunebi no dan
 • Tsubosaka reigenki: Yama no dan
 • Keisei Awa no Naruto: Junrei-uta no dan
 • Tôkaidôchû hizakurige: Akasaka namiki no dan
 • Datemusume koi no higanoko: hinomiyagura no dan
 • Ebisu-mai
 • Iki-utsushi Asagao Nikki: Ôigawa River Scene